Skip to content

Electrical Engineering Department, Burapha University

Increase font size  Decrease font size  Default font size 
You are here:    
ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจภาควิชาฯ
Welcome to Electrical Engineering Department, Burapha University, Homepage ..... || ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 เบอร์ 038-102-222 ต่อ 3380 ||

นิสิตไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการไอเดียอัจฉริยะกับแบรนด์เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย
ทีมน้ำมะพร้าวหอมเข้าร่วมการเเข่งขัน Topgun Rally
DrKarp
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าค่าย E-Camp ที่ภาควิชาฯ </span><span style=\"color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;\"> </span><span style=\"color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;\">ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน YECC 2014</span><span style=\"color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;\"> </span><span style=\"color: #000000; font-family: Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;\">
LEVisit
นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท Maxim Integrated Products(Thailand) Co.,Ltd.
อีกหนึ่งความภูมิใจนิสิตไฟฟ้านายเมธีนัทธ์ คำเพราะ ได้รับรางวัลจาก SiPA ในโครงการ Open House for Young Talents
ทีมมะพร้าวหอมจากชมรมนวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Rescue Robot Championship 2010
อ. ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลางและคุณสรไกร ไกรปุย จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมการแถลงข่าว Thailand Design Challenge 2011 ในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
นิสิตภาคไฟฟ้าเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Challenge 2011 และสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ทั้งสองทีม 
นิสิตไฟฟ้าคว้าอีกหนึ่งรางวัลจากการแข่งขัน Thailand Design Challenge 2011
นิสิตไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการไอเดียอัจฉริยะกับแบรนด์เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย

01/11 
start stop bwd fwd

 

แนะนำภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และได้รับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาในปี 2542 โดยในช่วงแรกรับนิสิตเข้ารุ่นละ 30 คน ปัจจุบันภาควิชาฯ ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับและได้รับนิสิตเข้าเรียนรุ่นละ 120 คนต่อปี ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อออกไปรับใช้สังคมโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกที่เป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่เเห่งหนึ่งของประเทศ   ภาควิชาฯ ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบริษัท ห้างร้าน หน่วยอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย บริการ มาโดยตลอด นิสิตร้อยละ 94 % สามารถเข้าทำงานต่อในภาคอุตสาหการและบริการ ที่เหลือประกอบธุรกิจส่วนตัวและศึกษาต่อ

ปรัชญา  : สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้  คู่คุณธรรม  ชี้นำสังคม

ปณิธาน : มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง เป็นแหล่งสร้าง สะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อบริการสังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม โดยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีคุณธรรมกำกับความรู้และมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน

วิสัยทัศน์ :

  1. เป็นภาควิชาที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง เป็นแหล่งสร้าง สะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อบริการสังคม  ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
  2. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีคุณธรรมกำกับความรู้และมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน

พันธกิจ :

  1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้า
  2. ตอบสนองให้ตรงความต้องการการศึกษาของผู้เีรียนทุกกลุ่มและภาคอุตสาหกรรม
  3. สร้าง สะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่สังคม ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

ดร. เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายวิจัย

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
อ.บัณฑร จิตต์สุภาพ อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายวิชาการ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดร. โกวิท มาศรัตน อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดร. อานุภาพ บุญส่งศรีกุล อาจารย์ผู้ดูแลฝ่ายพัฒนานิสิต This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดร. นรรัตน์ วัฒนมงคลกุล อาจารย์ผู้แลฝ่ายประกันคุณภาพ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สถานที่และแผนที่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ห่างจากชายหาดบางแสนเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 1 ชั่วโมง การเดินทางทำได้สะดวก เช่น จากสถานีเดินรถโดยสารประจำทางเอกมัย หรือ สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) นอกจากนี้ยังมีรถตู้ร่วมโดยสารจากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิมายังมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง ต้องการดูแผนผังภายในมหาวิทยาลัย คลิกดูได้ที่นี่

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Polls

ให้คะแนนกับการแจ้งข่าวสารทางเวปไซต์ภาควิชา
 

Who's Online

We have 2 guests online